សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

លើកមុនយកបទ នឹកអូនបានត្រឹមស្រម៉ៃ Cover ត្រូវព្រនង់ លើកនេះ អត់បញ្ហា!

ភ្នំពេញ៖ យុវនារី ដែលប្រើប្រាស់គណនី ហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ Khun Lee ដើមឡើយបានយកបទ នឹកអូនបានត្រឹមស្រម៉ៃ មក Cover ដោយកែប៉ារ៉ូល ប៉ុន្តែ Adda ចូលមក Comments ខណៈដែលម្ចាស់ដើម មិនសូវ ...

បច្ចេកវិទ្យា

សេដ្ឋកិច្ច

ពិសេសបំផុត

ពេញនិយមបំផុត

សុខភាព