សិក្សា និងអប់រំ

Post News Media សិក្សា និងអប់រំ

លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា និងមត្តេយ្យសិក្សាមណ្ឌលសៀមរាបសម័យប្រឡងថ្ងៃ២៥ វិច្ឆិកា ២០១៧

លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា និងមត្តេយ្យសិក្សាមណ្ឌលសៀមរាបសម័យប្រឡងថ្ងៃ២៥ វិច្ឆិកា ២០១៧   តារាងលទ្ធផល  https://web.facebook.com/media/set/?set=a.20135...

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នករៀនកម្រិតមធ្យមគួរចេះ

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នករៀនកម្រិតមធ្យមគួរចេះ នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀនពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។ ពាក្យខាងក្រោមនេះពិតជាសំខាន់ណាស់...

សៀវភៅ ប្រវត្តិវិទ្យា (សម័យ​អាណាព្យាបាល​បារាំង-ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ទី​២)

សៀវភៅ ប្រវត្តិវិទ្យា (សម័យ​អាណាព្យាបាល​បារាំង-ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ទី​២) សេចក្ដី​សង្ខេប​មេរៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ​សម្រាប់​ជំនួយ​ស្មារតី​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២ ចេញផ្សាយ​...

ការប្រើប្រាស់កិរិយា(Verb)ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងធ្នាក់(Preposition)ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

ការប្រើប្រាស់កិរិយា(Verb)ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងធ្នាក់(Preposition)ក្នុងភាសាអង់គ្លេស   នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវការប្រើប្រាស់ កិរិយា ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងធ្នាក់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលគ...

  វិជ្ជាជីវ:ក្រឡាបញ្ជី និងវិធីសាស្រ្តនៃការត្រៀមប្រឡងវិជ្ជាជីវ:តុលាការ

 វិជ្ជាជីវៈក្រឡាបញ្ជី និងវិធីសាស្រ្តនៃការត្រៀមប្រឡងវិជ្ជាជីវៈតុលាការ ឯកសារសរុបទាំងអស់ ៣៥ ទំព័រ ទាញយកឯកសារ https://drive.google.com/open?id=0B7OmNithn8yCQ2EyMGlHNkp2eXM ...

ពាក្យអង់គ្លេសដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារ:សិក្សា ដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នករៀនដំបូង

ពាក្យអង់គ្លេសដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈសិក្សា  នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀនពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។ ពាក្យខាងក្រោមនេះពិតជាសំខាន់ណាស់ស...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា និងមត្តេយ្យសិក្សា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា និងមត្តេយ្យសិក្សា

អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់អនុណ្ឌិតផ្នែក Public Finance Program នៅប្រទេសជប៉ុន

វិទ្យាស្ថាន National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) នៃប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុណ្ឌិតផ្នែក Public Finance Program (Two Year Master’s Program) ដល់បេ...

រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលសិស្សវិទ្យាល័យទាំងអស់គួរចេះដើម្បីស្រួលក្នុងគណនា និងដោះស្រាយលំហាត់

រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលសិស្សវិទ្យាល័យទាំងអស់គួរចេះដើម្បីស្រួលក្នុងគណនា និងដោះស្រាយលំហាត់ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា នៅវិទ្យាល័យ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គួរចេះរូបមន្តទាំងនេះ ព្រោះវ...

ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ HAVE DO MAKE  TAKE  BREAK និង CATCH ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ HAVE DO MAKE  TAKE  BREAK និង CATCH ក្នុងភាសាអង់គ្លេស នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវការប្រើប្រាស់ កិរិយាសព្ទ  HAVE DO MAKE  TAKE  BREAK និង CATCH ដែលគេប្រើប...

ពាក្យអង់គ្លេសដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នករៀនដំបូង

ពាក្យអង់គ្លេសដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នករៀនដំបូង នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀនពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។ ពាក្យខាងក្រោមនេះពិតជាសំខាន...

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ “Australia A...

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ “Australia Awards Scholarship 2019” រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់អាហារូបករណ៍ (A...

របៀបសរសេរប្រវត្តិរូបសង្ខេប ( CV ) និងលិខិតសុំចូលបម្រើការងារ ( Cover Letter ) ស្របតាមស្តង់ដារទីភ្នាក់ងារជា...

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ( CV ) គឺជាសំណុំឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន ដែលគូសបញ្ជាក់អំពីកម្រិត និងប្រវត្តិការងារ ជាពិសេសអំពីសក្តានុពលការងាររបស់លោកអ្នកដល់និយោជក និងជាឱកាសផ្តល់ចំណាប់អារម្មណ៍ដល់និយោ...

សិក្ខាសាលា ស្ដី​ពី ធុរកិច្ច​ដែល​មាន​លក្ខណ:​អនុវត្តន៍​ជាក់ស្ដែង ដែលពិតជាល្អសម្រាប់យុវជន

សិក្ខាសាលា ស្ដី​ពី ធុរកិច្ច​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​អនុវត្តន៍​ជាក់ស្ដែង សូមអំពាវនាវដល់យុវជនវ័យក្មេង ដែលមានអាយុពី១៥ ទៅ ២៩ឆ្នាំ ឲ្យចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា ស្ដី​ពី ធុរកិច្ច​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​...

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​កីឡា ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យា...

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​កីឡា ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ Maniz ប្រទេស​អាឡឺម៉ង់ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ និង២០១៩ ស្ថានទូត​សាធារណ​រដ...

ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត អនុញ្ញាតឲ្យមន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានឈប់សម្រាកកា...

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នករៀនអង់គ្លេសទាំងអស់ត្រូវចេះ

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នករៀនអង់គ្លេសទាំងអស់ត្រូវចេះ នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀនពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។ ពាក្យខាងក្រោមនេះពិតជាសំខា...

រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលសិស្សវិទ្យាល័យទាំងអស់គួរចេះដើម្បីស្រួលក្នុងគណនា និងដោះស្រាយលំហាត់ (ឯកសារទី៩)

រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលសិស្សវិទ្យាល័យទាំងអស់គួរចេះដើម្បីស្រួលក្នុងគណនា និងដោះស្រាយលំហាត់ (ឯកសារទី៩) ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា នៅវិទ្យាល័យ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គួរចេះរូបមន្តទាំ...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​អាហារូបករណ៍​សិក្សា​រយ:ពេល​ខ្លី​នៅ​សហភាព​អឺរ៉ុប​

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​អាហារូបករណ៍​ការ​កសាង​សមត្ថភាព​ក្នុង​វិស័យ​ឧត្ដម​សិក្សា​ ការ​សិក្សា​រយៈពេល​ខ្លី​នៅ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ក្រោម​កម្មវិធី ​Erasmus+ របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប។ - កាលបរិ...

បញ្ហាថ្នាំកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបងប្អូនគួរយល់ដឹង

ថ្នាំ​កសិកម្ម​គ្រប់​ប្រភេទ ដែល​មាន​ដាក់​តាំង​លក់​នៅ​លើ ទីផ្សារ​សុទ្ធសឹងតែ​នាំចូល​មកពី​បរទេស ហើយ​ផ្លាក​សញ្ញា​ដែល​បាន​បិទ​លើ​សំបក​ដប ធុង កំប៉ុង ឬ​សំបក​កញ្ចប់​មាន​សរសេរ​ជា​ភាសាខ្...

អត្ថបទផ្សេងៗ