សិក្សា និងអប់រំ

Post News Media សិក្សា និងអប់រំ

សញ្ញាដែលអ្នកគួរយល់ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា ( ឯកសារទី៤ )

សញ្ញាដែលអ្នកគួរយល់ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា នៅអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គួរចេះសញ្ញាទាំងនេះ ព្រោះវាជួយឲ្យយើងយល់នូវមេរៀនគ...

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូនដល់មន្ត្រីកម្ពុជាទៅសិក្សានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ក្នុងឆ្នាំសិក្សា...

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូនដល់មន្ត្រីកម្ពុជាទៅសិក្សានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ - សម្រាប់ជំនាញ D.Pharmacy និង B.Sc.Engineering ចាប់ផ្ដើមទទ...

វិញ្ញាសាជីវវិទ្យាត្រៀមប្រលងបាក់ឌុប ( ឆ្នាំ២០១៧ )

វិញ្ញាសាជីវវិទ្យាត្រៀមប្រលងបាក់ឌុប ( ឆ្នាំ២០១៧ ) ដោយសារប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិកសិក្សាទុតិយភូមិជិតមកដល់ សិស្សានុសិស្សទាំងតែសាកធ្វើលំហាត់ទាំងនេះ។ ទាញយកឯកសារ https://drive.google...

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេស ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨ – ២០១៩

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេស រយៈពេលមួយឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨។ - ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ...

សញ្ញាដែលអ្នកគួរយល់ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា ( ឯកសារទី៣ )

សញ្ញាដែលអ្នកគួរយល់ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា នៅអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គួរចេះសញ្ញាទាំងនេះ ព្រោះវាជួយឲ្យយើងយល់នូវមេរៀនគ...

វិធីសាស្រ្តល្អៗ ដើម្បីទទួលបាននិទ្ទេស B ឬ C ពេលប្រឡងបាក់ឌុប

សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី១២ មានការបារម្ភជាខ្លាំងក្នងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ ដោយសារពួកគេមួយចំនួនមិនដែលបានស្វែងយល់ពីវិធីសាស្រ្ត ក្នុងការរៀនឲ្យពូក...

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់ SEAMEO-ESD ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់ SEAMEO-ESD ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមប្រធានបទ "Improving Health and Nutrition''ការប្រកួតនេះបើកចំហសម្រាប់សាលារៀននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ...

ពាក្យផ្ទុយមួយចំនួនអ្នករៀនអង់គ្លេសគួរចេះ

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀនអង់គ្លេស ឲ្យបានចេះលឿន ដំបូងយើងត្រូវចេះ ចាំ យល់នូវការប្រើប្រាស់ពាក្យក្នុងភាសាអង់គ្លេស ព្រោះការយល់ពាក្យភាសាអង់គ្លេស អាចជួយងាយស្រួលក្នុងការស្តាប់ និយាយ ស...

សញ្ញាដែលអ្នកគួរយល់ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា

សញ្ញាដែលអ្នកគួរយល់ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា នៅអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គួរចេះសញ្ញាទាំងនេះ ព្រោះវាជួយឲ្យយើងយល់នូវមេរៀន...

វិធីសាស្ត្រ​នៃ​ការ​សរសេរ​តែងសេចក្ដី​សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី​១០ ថ្នាក់​ទី​១១ និង​ថ្នាក់​ទី​​១២

វិធីសាស្ត្រ​នៃ​ការ​សរសេរ​តែងសេចក្ដី​សម្រាប់​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ថ្នាក់​ទី​១០ ថ្នាក់​ទី​១១ និង​ថ្នាក់​ទី​​១២ ត្រូវ​បាន​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​រៀបចំ​ចងក្រង​ឡើង ដើម្បី​ព...

Collocations ក្នុងភាសាអង់គ្លេស ដែលអ្នកគួរយល់ដឹង

នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀនពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។ ពាក្យខាងក្រោមនេះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់រៀនអង់គ្លេស ហើយក៏ជួយឲ្យអ្នក ពូកែ​ទា...

សញ្ញាដែលអ្នកគួរយល់ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា 

សញ្ញាដែលអ្នកគួរយល់ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា  ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា នៅអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គួរចេះសញ្ញាទាំងនេះ ព្រោះវាជួយឲ្យយើងយល់នូវមេរៀន...

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសអប់រំកាយ និងកីឡា ជំនាន់ទី២៧ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយ និងកីឡា ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។ - ចែក ...

ផ្នែកផ្សេងៗ នៃឡានជាភាសាអង់គ្លេស​

ផ្នែកផ្សេងៗ នៃឡានជាភាសាអង់គ្លេស​ ដើម្បីបង្កើនការចេះពាក្យឲ្យបានច្រើនក្នុងភាសាអង់គ្លេស អ្នករៀនអង់គ្លេសទាំងអស់គួរចេះពាក្យទាំងនេះ ។

សាលា Collingwood School of Phnom Penh (CSPP) ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាង (៣០០)កន្លែង

សាលា Collingwood School of Phnom Penh (CSPP) បានសម្រេចផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនកន្លែងដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបណ្តុបណ្តាលយុវជនកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាធនធានមនុស្ស។ អាហារ...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​អធិការ​អប់រំ​ចំនួន ៥២៥​នាក់ ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧-២០១៨

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​អធិការ​អប់រំ​ចំនួន ៥២៥​នាក់ ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧-២០១៨ បេក្ខជន​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ជ្រើសរើស​នឹង​ត្រូវ​បណ្ដុះបណ្ដាល​អធិការ​អប់រំ រយ...

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​និស្សិត​​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​អប់រំ​

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​និស្សិត​​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​អប់រំ​ជំនាន់​ទី​៦ អាហារូបករណ៍​ចំនួន​២០​នាក់ និង​បង់​ថ្លៃ​ចំនួន​៤០​នាក់ ក្នុង​...

ពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះ ដើម្បីងាយស្រួលស្តាប់ និងនិយាយ

នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀនពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។ ពាក្យខាងក្រោមនេះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់រៀនអង់គ្លេស ហើយក៏ជួយឲ្យអ្នក ពូកែ​ទា...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី មណ្ឌលប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌថ្មីឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងការងារ ​និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី មណ្ឌលប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌថ្មីឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងការងារ ​និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សូមជំរាបដំណឹងដល់​ សិស្ស និ...

អក្សរកាត់ក្នុងការលេង Chatting ( Chatting abbreviations )

អក្សរកាត់ក្នុងការលេង Chatting ( Chatting abbreviations ) ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមបណ្តាញសង្គម យើងទាំងអស់គ្នាគួរអក្សរកាត់ទាំងនេះព្រោះអក្សរទាំងធ្វើឲ្យយើងចំណេញពេញវាលា...