ឧកញ៉ា ហុង ពីវ...

ឧកញ៉ា ហុង ពីវ ៖ ចំណាយ​ ១០ម៉ឺន ទៅ២០ម៉ឺនដុល្លារក៏ព្រមដែរ ធ្វើយ៉ាងណា​ឲ្យតែម៉ីម៉ីជា​

ចែកចាយបន្ត

លោកឧកញ៉ា ហុង ពីវ បានអះអាងជាថ្មីម្តងទៀតថា បើទោះបីជាចំណាយលុយ ១០ម៉ឺន ទៅ២០ម៉ឺនដុល្លារ ឬច្រើនជាងនេះ ក៏លោកព្រមចំណាយដែរ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទារិកា ម៉ីម៉ី មើលឃើញទ្វីបលោកនេះ។

នៅមុននេះបន្តិចលលោក បានសរសេរនៅលើហ្វេសប៊ុកថា «ខ្ញុំឧកញ៉ា ហុង ពីវ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តាប្រិយមិត្ត ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា “កន្លងមកមានពាក្យដែលនិយាយថា បើគ្មានប្រាក់ចំនួន1,800 ដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល ២ថ្ងៃនោះទេ ភ្នែករបស់ទារិកា ម៉ីម៉ី នឹងមើលលែងឃើញ” ទាំងនេះសុទ្ធតែជាពាក្យមិនត្រឹមត្រូវទេ »។

លោកបានបន្តថាឧកញ៉ា ហុង ពីវ «ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងរៀបចំបែបបទ ដើម្បីបញ្ជូនទារិកា ម៉ីម៉ី ទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយបើទោះជាត្រូវចំណាយ ១០ម៉ឺន ទៅ ២០ម៉ឺនដុល្លារ ឬក៏ច្រើនជាងនេះ ក៏ខ្ញុំត្រូវតែចំណាយដែរ ប៉ុន្តែការព្យាបាលជាសះស្បើយ ឬក៏យ៉ាងណានោះ គឺអាស្រ័យលើជោគវាសនារបស់ទារិកា ម៉ីម៉ី ជាអ្នកកំណត់ ។សូមអរគុណ !»

hong-pive-1

hong-pive-2

hong-pive-3

wife-hong-pive-1

wife-hong-pive-2