ក្រុ​មអភិរក្ស...

ក្រុ​មអភិរក្សនិយមប្រតិកម្មប្រឆាំងលោក Trump ជុំវិញការមិនគោរពសន្យាខ្លួនថា នឹងចាប់លោកស្រី Clinton ដាក់ពន្ធនាគារ នៅពេលជាប់ឆ្នោត

ចែកចាយបន្ត

អាមេរិកៈ លោក Donald Trump ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រខ្លួន ធ្វើការវាយប្រហារលើការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតី ជុំវិញរឿងដែលលោកធ្លាប់អះអាងថា នឹងកាត់ទោសលោកស្រី Hillary Clinton ពាកព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនរបស់នាង។ នេះបើយោងតាមរយៈ សារព័ត៌មានBBC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

ក្រុមអ្នកគ្រាំទ្រលោក បាននិយាយថា លោកមិនរក្សាការសន្យា អំទ្បុងពេលយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនថា នឹងចាប់លោកស្រី Clinton ដាក់ពន្ធនាគារឲ្យបាននោះ ខណៈដែលលោក Trump បាននិយាយថា ការធ្វើបែបនេះ វានឹងមានការបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំង។

ដំណឹងនេះមួយ បានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកអភិរក្សលើកទ្បើងថាជា «ការក្បត់» និង«មិនគោរពតាមសន្យា»។

ប្រភពពី Redstate.com បានឲ្យដឹងថា ការបរាជ័យក្នុងតែងតាំងព្រះរាជអាជ្ញាពិសេសមួយ វាជាការបង្ហាញពីសន្យារបស់លោក Trump យ៉ាងច្បាស់ថា លោកពិតជាមិនគោរពតាមការអះអាងរបស់ខ្លួនទ្បើយ៕

conservative-backlash-over-trumps-jail-clinton-u-turn

ចែកចាយបន្ត