អគ្គិសនីកំពង់...

អគ្គិសនីកំពង់ចាម ផ្ដាច់ភ្លើង១ថ្ងៃ និងផ្ទេរប្រភពភ្លើងពីវៀតណាម ១ថ្ងៃ

ចែកចាយបន្ត

ភ្នំពេញៈ តាមការជូនដំណឹងនាព្រឹកនេះ អគ្គិសនីកំពង់ចាម សាខាមេមត់ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តរយៈពេល១ថ្ងៃ ហើយជាមួយគ្នាអគ្គិសនីកំពង់ចាម សាខាពញាក្រែក ក៏នឹងផ្ទេរប្រភពចរន្តអគ្គិសនីពីប្រទេសវៀតណាម មកប្រើប្រភពអគ្គិសនីកំពង់ចាម ១ថ្ងៃផងដែរ។

សេចក្ដីជូនដំណឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកានេះ ឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកំពង់ចាម សាខាមេមត់ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង៧៖០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង៥៖០០នាទីល្ងាច ដោយសារអគ្គិសនីវៀតណាម ធ្វើការជួសជុល កែលម្អខ្សែបណ្ដាញតង់ស្យុងធម្យម២២គីឡូវ៉ុល។

ដោយឡែក នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ចាប់ពីម៉ោង៦៖០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង៤៖០០នាទីរសៀល អគ្គិសនីកំពង់ចាម សាខាពញាក្រែក ក៏នឹងធ្វើការផ្ទេរចរន្តអគ្គិសនីដែលកំពុងប្រើប្រាស់ពីប្រភពមកពីប្រទេសវៀតណាម មកប្រើប្រភពអគ្គិសនីកំពង់ចាមវិញ ដោយសារអគ្គិសនីវៀតណាម ធ្វើការជួសជុល កែលម្អប្រព័ន្ធខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីនៅប្រទេវៀតណាម៕

15135919_1820203714858715_7786707510103034480_n

15202582_1820204288191991

ចែកចាយបន្ត