សុខៗ ដូរលោក គ...

សុខៗ ដូរលោក គួច ចំរើន ដាក់លោក សុខ ពេញវុធ

ចែកចាយបន្ត

ភ្នំពេញៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរលោក គួច ចំរើន ពីអភិបាលខណ្ឌដូនពេញ ទៅជាអគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃវិញ ហើយតំណែងអភិបាលខណ្ឌដូនពេញ ត្រូវបានទៅលើលោក សុខ ពេញវុធ ដែលជាអភិបាលរង។

យោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ បានបញ្ជាក់ថា «ត្រូវបានផ្ទេរភារកិច្ច លោក គួច ចំរើន ឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមមន្រ្តីថ្នាក់លេខ៦ ពីអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ មកជាអគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ»។ ចំណែកលោក សុខ ពេញវុធ ដែលជាអភិបាលរង នឹងត្រូវតែងតាំងជាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញ ជំនួសលោក គួច ចំរើន។

ពិធីប្រកាសផ្លាស់ប្តូរតំណែងអភិបាលខណ្ឌដូនពេញ នឹងត្រូវធ្វើនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ៕

គួច ចំរើន

គួច ចំរើន

គួច ចំរើន

គួច ចំរើន

គួច ចំរើន

ចែកចាយបន្ត