ព្រះរាជជីវប្រ...

ព្រះរាជជីវប្រវត្តិ សង្ខេបព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះនរោត្តម សីហនុ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ

ចែកចាយបន្ត

00

120

210

311

410

510

610

710

810

910

1010

119

121

013

07

08

023

09

031

041

41

241

1972_norodom_sianuk_visiting_romania

121031_08a-1

121031_08b

121031_08c

121031_08d

121031_08e-1

121031_10a

121031_10c

121031_10d-1

mao_sihanouk

st-097

st-098

st-099

st-100

st-101

st-102

st-103

st-104

st-105