លំនៅដ្ឋានតម្ល...

លំនៅដ្ឋានតម្លៃទាប-មធ្យមគឺ សម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ខែក្រោម ៥០០ដុល្លារ

ចែកចាយបន្ត

គោលការណ៍ពិសេសមួយ របស់គម្រោងលំនៅដ្ឋានតម្លៃទាប-មធ្យមគឺ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានប្រាក់ខែក្រោម ៥០០ដុល្លារអាមេរិក។ នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពី លោក សៀ ឫទ្ធី អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន WorldBridge Land។

គម្រោងលំនៅដ្ឋានតម្លៃទាប-មធ្យមគឺ មានលក្ខខណ្ឌពិសេសជាច្រើន ដែលក្រុមហ៊ុនសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល បានរៀបចំសម្រាប់ប្រជាជនមានជីវភាពទាប-មធ្យមអាចទិញបាន នឹងធានាមិនមានការទិញសម្រាប់លក់បន្ត ឬរកផលចំនេញដោយអ្នកមាននោះទេ។

ផ្អែកតាមគោលការណ៍ និងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់ប្រជាជនដែលមានចង់ទិញលំនៅឋាននេះ គឺតម្រូវឲ្យពួកគេមានគ្រួសារ មានប្រាក់ខែក្រោម ៥០០ដុល្លារ និងរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះរហូតដល់ ៥ឆ្នាំយ៉ាងតិច និងគ្មានសិទ្ធិលក់បន្តនោះទេ ហើយលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀត ក្រុមហ៊ុនកំពុងសិក្សាបន្ថែមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល។

គម្រោងលំនៅដ្ឋានតម្លៃទាប-មធ្យមចំនួន ២៧០០ខ្នង នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៧ ហើយមានតម្លៃសមរម្យប្រមាណពី ២ម៉ឺន៥ពាន់ដុល្លារ ដល់ ៣ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ដែលអាចនឹងមានកម្ពស់ ២ជាន់ នឹងស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹមតែ ១៧គីឡូម៉ែត្រ ពីចំណុចកណ្តាលនៃរាជធានីភ្នំពេញ។

គម្រោងលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យនេះ គ្រោងនឹងចំណាយទុនវិនិយោគប្រមាណ ១០០លានដុល្លារអាមេរិក និងសាងសង់សម្រាប់ប្រជាជនមានចំណូលចន្លោះពី ២៥០ ទៅ ៥០០ដុល្លារអាមេរិក អាចទិញស្នាក់នៅបាន ដោយតម្រូវឲ្យអតិថិជនបង់ប្រាក់ប្រមាណ ១០ភាគរយនៃតម្លៃផ្ទះសរុប ហើយអាចបង់ជាដំណាក់កាលបន្ត គឺប្រមាណ ១០០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយខែ សម្រាប់រយៈពេល ២០ឆ្នាំ៕

គួរបញ្ជាក់ថា លក្ខខណ្ឌពិសេស សម្រាប់ប្រជាជនដែលមានចង់ទិញលំនៅឋាននេះ គឺតម្រូវឲ្យពួកគេមានគ្រួសារ និងរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះរហូតដល់ ៥ឆ្នាំយ៉ាងតិច និងគ្មានសិទ្ធិលក់បន្តនោះទេ ហើយ ៕

13336289_1045074172235109_9656816

ចែកចាយបន្ត