ទង្វើ៦យ៉ាង ហា...

ទង្វើ៦យ៉ាង ហាមធ្វើចំពោះតំបន់ឯកជនឲ្យសោះ

ចែកចាយបន្ត

បរទេសៈ ដើម្បីរក្សាតំបន់ឯកជនឲ្យស្អាត ហើយមានសុខភាពល្អ ស្ត្រីជាច្រើនតែងតែព្យាយាមធ្វើអនាម័យដោយការលាងសម្អាត ឬប្រើផលិតផលផ្សេងៗ។ ប៉ុន្តែមានរឿងមួយចំនួន អ្នកមិនគួរធ្វើចំពោះតំបន់ឯកជនឡើយ ព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យផ្សេងៗ។

១. មិនត្រូវប្រើក្រែមជម្រុះរោមនៅលើតំបន់ឯកជនឡើយ។
២. ការស្ទីមអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះតំបន់ឯកជន មូលហេតុនេះអ្នកគួរតែជៀសវាង។
៣. មិនត្រូវទុកឲ្យតំបន់ឯកជនមានសំណើមឡើយ ជាពិសេសក្រោយពេលងូតទឹករួច។
៤. កុំចោះតំបន់ឯកជនពាក់គ្រឿងលម្អរផ្សេងៗឲ្យសោះ។
៥. មិនត្រូវព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរក្លិនតំបន់ឯកជន ដោយប្រើផលិតផលផ្តេសផ្តាសឡើយ។
៦. ហាមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តឹងណែនខ្លាំងពេក។

ប្រសិនបើអ្នកជៀសវាងបញ្ហាទាំងប៉ុន្មានចំណុចនេះបាន តំបន់ឯកជនរបស់អ្នកនឹងមានសុខភាពល្អ៕

not-private-parts

ចែកចាយបន្ត