Post News Media ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងការងារ ...

ក្រសួងការងារ ចុះហត្ថលេខាត្រីភាគីលើអនុស្សរណ:នៃការយោគយល់គ្នាពីស្តី កម្មវិធីការងារសមរម្យសម្រាប់កម្ពុជា

ចែកចាយបន្ត

ភ្នំពេញ: នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារអាំងទែកង់ទីណង់តាល់ លោកបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាត្រីភាគី លើអនុស្សរណ:នៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកម្មវិធីការងារសមរម្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦-២០១៨ ដោយការចុះអនុស្សរណ:នេះ មានការចូលរួមពីសំណាក់ លោក ម៉ូរីហ្សូ ប៊ូស៊ី (Maurizio Bussi) នាយកការិយាល័យអង្គការ ILO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និងថៃ លោកស្រី ទេព គឹមវណ្ណារី តំណាងសហជីព និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជា លោកឧកញ៉ា វ៉ាន់ ស៊ូអៀង ប្រធានសហព័ន្ធនិយោជក និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ផងដែរ។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥ មក ប្រទេសកម្ពុជាបានអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនូវកម្មវិធីការងារសមរម្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ចំនួន០៤ដំណាក់កាល រួចមកហើយ ដោយមានការចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម និងមានប្រសិទ្ធភាព ពីភាគីពាក់ព័ន្ធ។ កម្មវិធីការងារសមរម្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦-២០១៨ ថ្មីនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយ:កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាលក្ខណ: ត្រីភាគីជាបន្តបន្ទាប់ រហូតទទួលបានការអនុម័តជាផ្លូវការដោយសិក្ខាសាលាត្រីភាគីថ្នាក់ជាតិ កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។

កម្មវិធីថ្មីនេះ គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្តោតលើការបង្កើនលទ្ធផលការងារ ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយចីរភាព ក៏ដូចជាដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាប្រឈមនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសមរម្យ និងការអភិវឌ្ឍន៍នានា។កម្មវិធីការងារសមរម្យប្រចាំប្រទេស (DWCP) គឺជាយន្តការដ៏សំខាន់មួយ ដែលអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ (ILO) ផ្តល់នូវជំនួយបច្ចេកទេស និងការសម្របសម្រួលនានា ដល់បណ្តាប្រទេសជាសមាជិក ក្នុងការៀបចំកម្មវិធីការងារសមរម្យសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗ សំដៅបន្ស៊ីគោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អង្គការ ILO (ការលើកកម្ពស់ការងារសមរម្យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា) ជាមួយនឹងគោលនយោបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៃបណ្តាប្រទេសទាំងនោះ។ កម្មវិធីនេះស្របទៅនឹងកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ការចុះអនុស្សរណ:នៃការយោគយល់គ្នា នាពេលនេះ គឺបង្ហាញពីការប្តេជ្ញារួមគ្នារវាងអង្គការ ILO ភាគីរាជរដ្ឋាភិបាល ភាគីនិយោជក និងភាគីកម្មករនិយោជិត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់ និងជំរុញការងារសមរម្យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់។

សូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីការងារសមរម្យផ្តោតលើជើងសសរស្តមចំនួន ៤គឺការបង្កើតការងារ កិច្ចគាំពារសង្គម សិទ្ធិនៅកន្លែងការងារ និងសំវាទសង្គម។អាទិភាព នៃកម្មវិធីការងារសមរម្យប្រចាំប្រទេស មានដូចជា ទី១. ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវ: និងសិទ្ធិការងារ។ ទី២.ការលើកកម្ពស់បរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់កំណើនការងារសមរម្យ និងសហគ្រាស ប្រកបដោយចីរភាព ដោយផ្តោតសំខាន់លើប្រជាជនវ័យក្មេង និងទី៣.ការពង្រីកនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចគាំពារសង្គម ព្រមទាំងសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ៕

ក្រសួងការងារ

ក្រសួងការងារ

ក្រសួងការងារ

ក្រសួងការងារ

ក្រសួងការងារ

ក្រសួងការងារ