WhatsApp អនុញ...

WhatsApp អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មើលវីដេអូមិនបាច់ Download ទុកមុន

ចែកចាយបន្ត

96857657_epa05287195_whatsapp_la

WhatApp គ្មានទៀតឡើយ សម្រាប់ការទាមទារឲ្យធ្វើការ Download វីដេអូទុកមុនហើយ ទើបអាចចាប់ផ្តើមមើល បាននោះទេ។ ដូចជា YouTube និងកម្មវិធីផ្សាយវីដេអូជាច្រើន អ្នកនឹងអាចមើលវីដេអូបានបណ្តើរ ដោយកម្មវិធីនឹងលួចធ្វើការទាញយកវីដេអូទុកមុនជាបណ្តើរៗ ដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថា Watch Streaming។

មុខងារពិសេសនេះ ដំណើរការលើ WhatApp ជាមួយប្រតិបត្តិការ Android រីឯអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយប្រតិបត្តិការ iOS សូមរង់ចាំពេលក្រោយ។

កាលពីពេលកន្លងទៅអតិថិជន WhatApp មានការត្អូញត្អែទៅលើវីដេអូ ដែលបានចែករំលែកគ្នាតាមរយៈការផ្ញើរសារ ពេលនេះមុខងារថ្មី គួរតែអាចបំបាត់ចោលនូវការចំណាយពេលទាញយកវីដេអូ ដោយកម្មវិធីលួចទាញយកទុកមុន បន្តិចម្ដងៗ ហើយយើងក៏មើលបានក្នុងពេលភ្លាមៗនោះដែរ (ដូចជា YouTube) ៕

ចែកចាយបន្ត